FM signal lukker via antennestikket

FM signalet via antennestikket lukker pr. 3. juni 2019